Φωτογραφίες

"To whet your appetite"

Φωτογραφιες Προορισμων

Μια μικρή γεύση, μερικών από των προορισμών που επισκέπτεται το γραφείο Ζαφείρης, οδικώς. Οι προορισμοί σίγουρα δεν περιορίζονται σε αυτούς στις φωτογραφίες, οι οποίες ανανεώνονται συχνά.