27520 22221Δευ - Σαβ 09:00 - 14:00 & 18:00 - 20:30
Πιστοποιήσεις: ISO     Zafiris Tours Zafiris Tours

Zafiris Tours

"Σχεδόν 40 Χρόνια Εμπειρίας στον χώρο του Τουρισμού & των Μεταφορών"

Zafiris Tours

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302

Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια του οργανωμένου ταξιδίου, ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, καθημερινά προγράμματα, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης/επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις, προαιρετικά προγράμματα με επιπλέον κόστος κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Η εγγραφή σας στο κάθε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού Οργανισμού μας, έχει ως επακόλουθο ότι δηλώνεται ότι έχετε λάβει γνώση και έχετε κατανοήσει τις ανωτέρω ειδικές πληροφορίες και έχετε αποδεχτεί ανεπιφύλακτα αυτές, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης και κατανόησης του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού.

Σας παρακαλούμε και ζητούμε να διαβάσετε προσεκτικά και πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας, τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι και συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του κάθε οργανωμένου από εμάς ταξιδιού, καθώς και τις λοιπές τυχόν πληροφορίες και άλλες συστάσεις που σας δίδονται. Η εγγραφή σας σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του Τουριστικού Γραφείου μας, έχει ως επακόλουθο ότι δηλώνεται ότι έχετε λάβει γνώση σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018 και έχετε κατανοήσει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής σε αυτό, έχοντας αποδεχτεί ανεπιφύλακτα αυτούς, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και έχοντας λάβει τις τυχόν διευκρινήσεις που εγγράφως μας ζητήσατε για αυτό. Ως εκ τούτου, δεν στερείστε οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην Ε.Ε για τα εν λόγω οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα). Τα προγράμματα των ταξιδιών ισχύουν για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αναγράφεται και περιγράφεται στα σχετικά έντυπα ή στο Site του ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο ZAFIRIS TOURS www.zafiris-tours.gr (όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες) και σε συνδυασμό από κοινού και αδιαίρετα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο ZAFIRIS TOURS, με έδρα το Ναύπλιο, οδός Σιδηράς Μεραρχίας αρ. 11, με αριθμό ΜΗΤΕ 1245Ε0000012600, αριθμό ΓΕΜΗ 029973613000 και με Α.Φ.Μ. 082936019, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2752022221 και email info@zafiris-tours.gr,που στο εξής θα καλείται “Τουριστικό Γραφείο”, είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθμός μέλους του ΗΑΤΤΑ 2516) και διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων, καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων κατά τα ανωτέρω ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.

2. ΓΕΝΙΚΑ

Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, εφόσον δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου ταξιδιού. Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών δύνανται να αλλάξουν, λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών και σε άλλες εύλογες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο στα κοινοποιηθέντα σε εμάς στοιχεία επικοινωνίας Σας και για αυτόν το λόγο θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για την ορθή δήλωση των οποίων εσείς φέρετε την ευθύνη αποκλειστικά. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, όσον αφορά στο ταξίδι σας κατά νόμο, θα πρέπει σωρευτικά να έχουν ρητά συμφωνηθεί με το “Τουριστικό Γραφείο” και να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση και φυσικά είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους.

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Οι εγγραφές, οι οποίες προϋποθέτουν και ομολογούν πλήρη γνώση και αποδοχή του παρόντος, του προγράμματος του ταξιδίου και τους τυχόν ειδικούς όρους του εκάστοτε προγράμματος ταξιδίου, γίνονται με φυσική παρουσία στα γραφεία μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία επί αποδείξει στα γραφεία μας (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), με fax, τηλέφωνο και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο και προϋποθέτουν για την οριστικοποίηση τους και την δέσμευση από εμάς (προκειμένου να δεσμευτούν συγκεκριμένες αιτούμενες θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι) σωρευτικά: 1ον την πληρωμή της οριζόμενης για κάθε συγκεκριμένο ταξίδι προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, με κάθε νόμιμο τρόπο (μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, με έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο κλπ), εντός 48 ωρών από την έναρξη της ορισθείσας προθεσμίας, 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους και τους τυχόν ειδικότερους όρους του συγκεκριμένου ταξιδίου, και 3ον την παραχώρηση και παράδοση από τον ταξιδιώτη ή από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του όλων των ζητούμενων ευλόγως στοιχείων από το “Τουριστικό Γραφείο” συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας και των φορολογικών στοιχείων (για την έκδοση των κατά νόμο παραστατικών). Για την έγκυρη εγγραφή σε κάθε συγκεκριμένο ταξίδι, με αποκλειστική ευθύνη του ταξιδιώτη ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, θα πρέπει να αναγράφονται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής: το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του ταξιδίου αυτού. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών τυχόν επιβαρύνσεων το αργότερο 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική Σύμβαση του συγκεκριμένου ταξιδίου. Τυχόν μη εμπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω πλήρης και ολοσχερής εξόφληση (του συνόλου) της αξίας του ταξιδιού, δίνει το δικαίωμα στο Τουριστικό Γραφείο μας να ακυρώσει την κράτηση και να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν και την σύμβαση του συγκεκριμένου ταξιδίου. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, έχει την αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη (και αναλαμβάνει αυτά και δια του παρόντος) να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του ή μη για όλες τις λεπτομέρειες και τους τυχόν ειδικότερους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου (εκπροσώπου ή αντιπροσώπου) έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, από κοινού, απεριόριστα και εις ολόκληρον, το δε τουριστικό γραφείο θα θέσει στη διάθεσή τους κάθε κατά νόμο σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί από αυτούς και είναι δυνατή κατά το χρόνο που ζητείται. Το τουριστικό γραφείο ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεων του συμβαλλόμενου, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, έναντι αυτών, ούτε και αυτοί δύναται εξ αυτού του λόγου να ακυρώσουν την συμμετοχή τους στο ταξίδι ή να τους επιστραφεί οποιοδήποτε ποσό που έχουν καταβάλει.

Όλες οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού που θα πρέπει να υπογράψετε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (απομακρυσμένη κράτηση μέσω τηλεφώνου, mail κτλ.) θα παραλάβετε τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σ’ αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία που σας αποστάλθηκε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που με ευθύνη Σας μας γνωστοποιήσατε, στέλνοντας σε εμάς σχετικό mail ακύρωσης της κράτησης και μόνο από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία μας έχετε κοινοποιήσει για επικοινωνία, γνωρίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα με την ακύρωση ακυρωτικά τέλη κατά νόμο που αναφέρονται στη συνέχεια στο Άρθρο 11).

Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής αντίστοιχα. Το Τουριστικό Γραφείο διατηρεί πάντα το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγού/συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού για οποιονδήποτε λόγο αυτό κρίνει. Υπάρχει και η περίπτωση σε κάποια ταξίδια η συνοδεία πραγματοποιείται από ή και με τοπικούς αντιπροσώπους.

Το Τουριστικό Γραφείο μας, σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε ταξίδι που πραγματοποιεί δεν αναλαμβάνει ούτε και φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των πάσης φύσεως αγορών, μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αξιοθέατων στις περιοχές του εκάστοτε ταξιδίου.

4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.

Η τελική αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα κόστη των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή τυχόν άλλων πηγών ενέργειας, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, το κόστος κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το Ευρώ (€), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα που τυχόν διαμορφώνει το κόστος (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Το Τουριστικό Γραφείο μας, έχοντας εξαντλήσει κατά το δυνατόν κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι ανωτέρω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τελική αξία-τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών μας. Η τυχόν αύξηση της τιμής θα κοινοποιείται συγκεκριμένα στον ταξιδιώτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που με ευθύνη Σας μας γνωστοποιήσατε, υπολογισμένη αναλυτικά κατά νόμο με ευδιάκριτο σαφή και κατανοητό τρόπο.

Σε περίπτωση αύξησης της τιμής πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού σύμφωνα με το νόμο για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό, που τυχόν έχει ήδη καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης ασκήσει το δικαίωμά του αυτό και καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται κατά νόμο να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο ή ανώτερης ποιότητας. Ο Ταξιδιώτης έχει και αναλαμβάνει την υποχρέωση δια του παρόντος να γνωστοποιήσει στο Τουριστικό Γραφείο, εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μόνο από την ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία μας έχει κοινοποιήσει για επικοινωνία, την όποια απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, το Τουριστικό Γραφείο, είναι υποχρεωμένο να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης δεν απαντά σύμφωνα με τα ανωτέρω εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, γνωρίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα με την ακύρωση ακυρωτικά τέλη κατά νόμο που αναφέρονται στη συνέχεια στο Άρθρο 11.

Το Τουριστικό Γραφείο μας σε κάθε περίπτωση και για κάθε ταξίδι του διατηρεί και έχει το δικαίωμα, είτε για συγκεκριμένα ορισμένη χρονική περίοδο, είτε για περιορισμένο αριθμό θέσεων, είτε και για τις δύο αυτές περιπτώσεις, για λόγους προβολής ή άλλους να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών, χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωσή του στους λοιπούς συμμετέχοντες ταξιδιώτες στο συγκεκριμένο ταξίδι, που δεν πρόλαβαν ή δεν έλαβαν τα ανωτέρω προνόμια.

Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση που μπορεί να είναι από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς γεύμα/δείπνο/πρωινό, στα ξενοδοχεία ή/και τα πλοία, μέχρι μια έκπτωση (για ηλικίες 2 έως12 ετών, συνήθως, και μόνον εφόσον διαμένουν στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα/κουκέτα με τους δύο ενήλικες, που τα συνοδεύουν και οι οποίοι έχουν πληρώσει το αυτό δωμάτιο/καμπίνα/κουκέτα).

Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι και επιβαρύνονται ξεχωριστά διαμορφώνοντας την τελική τιμή. Στην Ελλάδα ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο/σουίτα και ανά διανυκτέρευση είναι: Ξενοδοχείο 3*: 1,50€ , 4*: 3,00€, 5*: 4,00€ και βάση τις σχετικής νόμοθεσίας καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το Τουριστικό Γραφείο μας, αναλαμβάνει κάθε φορά την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες μας. Παρόλη την επισταμένη πρόβλεψη και φροντίδα, που επιδεικνύει, σε καμία περίπτωση δεν φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για εσφαλμένες πράξεις και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των πάσης φύσεως προστιθέντων τους ή συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ενδεικτικά αναφερόμενες, ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (λεωφορείων, τρένων, αεροπλάνων, πλοίων, κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (Καραντίνα –Eμπάργκο- Μποϊκοτάζ – Lockdown κλπ ) περιοχών, οποιασδήποτε έκτασης ακόμα και χωρών ολόκληρων, εξ αιτίας πάσης φύσεως ασθενειών, αναταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Το Τουριστικό Γραφείο μας, παρόλη την επιμέλειά του δεν δύναται ούτε και αναλαμβάνει την ευθύνη να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων ή πλοίων για μετεωρολογικούς ή τεχνικούς ή εργασιακούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει και συνιστάται σφόδρα από εμάς να μη προγραμματίσουν σημαντικές ή μη επαγγελματικές ή προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων).

Τονίζεται ότι, το Τουριστικό Γραφείο μας δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει (ούτε και μπορεί ούτε και αναλαμβάνει την υποχρέωση) περιστάσεις και εν γένει καταστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του ή εκφεύγουν από αυτές και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε πάσης φύσεως ζημίες που οφείλονται ακόμα και σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών και παροχών του ταξιδιού. Ενδεικτικά παρατίθενται οι κάτωθι περιπτώσεις ως παραδείγματα: αναταραχές και διαταραχές πάσης φύσεως, απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, πάσης φύσεως διαταραχές οργανισμού λόγω τοπικών ειδικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων (που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού) ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, πλημμυρών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων, εκρήξεων από εξωγενείς παράγοντες φυσικών ή μη και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες ως παραδείγματα περιπτώσεις και σε ανάλογες περιπτώσεις, το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναλαμβάνει, οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε δυνάμενη προσπάθεια για να φροντίσει και να συμπαρασταθεί στους ταξιδιώτες με κάθε κατά το δυνατόν τρόπο και ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν κατά το συμβάν, χωρίς οι ενέργειές του αυτές να στοιχειοθετούν εις βάρος μας την οποιαδήποτε ευθύνη ή την οποιαδήποτε υποχρέωση κάλυψης, έστω και μερικώς, των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες προέκυψαν από το συμβάν (στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας) και θα πρέπει να καλυφθούν, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες.

Τυχόν λογικά παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα πρέπει εγγράφως να αναφέρονται αμέσως στον ορισμένο συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στο Γραφείο μας), καθώς και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε υφίστατο και δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή Σας από το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο – ενημέρωσή μέσα σε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αξιολόγησή του. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω 7ημέρου, το Τουριστικό Γραφείο μας δεν θα υποχρεούται να απαντήσει σε οποιοδήποτε παράπονο και απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα:
H αποζημίωση που θεμελιώνεται από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι) συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 12 ετών). Για τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτομα ή στον αριθμό που καθορίζεται από το πρόγραμμα της εκδρομής. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.

Το Τουριστικό Γραφείο προσφέρει μόνο τις παροχές ως αυτές αναφέρονται στις αναλυτικές περιγραφές των προγραμμάτων εκάστου εκ των οργανωμένων ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση και εφόσον τελικά καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, που θα συμφωνηθούν και τις συνθήκες, που τελικά θα διαμορφωθούν κατά την διάρκεια του ταξιδιού (π.χ. τήρηση χρονοδιαγράμματος προγράμματος). Το Τουριστικό Γραφείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες πραγματοποιούνται από τοπικούς φορείς, καθώς και για παροχές που πραγματοποιούνται χωρίς τη συμμετοχή του Γραφείου.

Τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, εκδίδονται μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας και θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του Γραφείου (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00 -17:00).

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Κατά την συμμετοχή σας στο οργανωμένο ταξίδι, εύλογα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση σας προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή σας στους τόπους συγκέντρωσης ανά παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια, οποιαδήποτε μορφής ακόμα και υποχρεώσεων εκ των νόμων, του ταξιδιώτη οδηγήσει στην απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει να επανασυνδεθεί με την λοιπή ομάδα. Το Τουριστικό Γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς όμως να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη.

Στα αεροπορικά και θαλάσσια ταξίδια θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την αναχώρησή σας στα αντίστοιχα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να επιβεβαιώνετε, με δική σας ευθύνη, ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και ποιο σταθμό ( terminal) αναχωρεί η πτήση σας.

Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την λοιπή ομάδα για οποιαδήποτε αιτία, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού, οι οποίες τελικά δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, από τυχαία περιστατικά, λόγω ασθένειάς του ή τυχόν ατυχήματός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας υποχρεωτικά εγγράφως προς τούτο το Τουριστικό Γραφείο μας) την κράτησή του σε άλλο φυσικό πρόσωπο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ για τα ταξίδια που περιλαμβάνουν και οποιαδήποτε θαλάσσια μεταφορά η αντίστοιχη προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο, απεριορίστως, έναντι του Τουριστικού Γραφείου μας, να καταβάλλουν, ο καθένας εξ αυτών, (στο Γραφείο μας) το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν εκχώρηση θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου, που συμφωνήθηκε με το Γραφείο μας για τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι τρίτοι προσφέροντες τις υπηρεσίες τους στο οργανωμένο ταξίδι (αεροπορικές/ ναυτιλιακές εταιρίες, εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές, που θα επέλθουν από την τυχόν εκχώρηση. Οι συμμετέχοντες στο ταξίδι και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών, που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια, αλλά και τη συμπεριφορά τους.

Ιδιαίτερα και εκτός των ανωτέρω, στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ή από τους προμηθευτές υπηρεσιών όρους ακύρωσης. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων τμημάτων του εισιτηρίου, αλλά αυτά λειτουργούν ως ένα ενιαίο εισιτήριο ανεξαρτήτως των διαδρομών που ενσωματώνουν, ανάλογα και με τους όρους της κάθε αεροπορικής εταιρίας. Ο πελάτης πριν από την ανωτέρω απόφασή του θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Τουριστικό Γραφείο, ώστε να ενημερωθεί μόνο εγγράφως για την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία, μόνο έγγραφες απαντήσεις γίνονται δεκτές.

Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας για οποιοδήποτε λόγο ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω λόγο δημόσιας υγείας, ακόμα και προληπτικό, είτε της χώρας αναχώρησης, είτε της χώρας προορισμού, είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας - σταθμού, το Τουριστικό μας Γραφείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο. Το Τουριστικό μας Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν έχει τα κατά νόμο συνοδευτικά αυτού έγγραφα, όπως ορίζονται στις νομοθεσίες των χωρών από τις οποίες θα διέλθει το κάθε ταξίδι ή απολέσει την ισχύ αυτών κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλούμενων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα και για την οποία δεν μπορούμε να φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων παρέχουν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνηθέστερα δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00΄ -16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00΄ -12.00΄ της ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με την πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου) . Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση που θα ορίσει το κάθε ξενοδοχείο και εφόσον θα υπάρχει ανάλογη δυνατότητα. Αν, λόγω απρόβλεπτων συνθηκών οποιασδήποτε μορφής, το Τουριστικό Γραφείο αναγκαστεί ή επιλέξει να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, το Τουριστικό Γραφείο δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί.

Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, το Τουριστικό Γραφείο μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς το Τουριστικό Γραφείο να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.

Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία το κάπνισμα, οποιασδήποτε μορφής στο πούλμαν απαγορεύεται. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα ( 9) συνολικά ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις ( 4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Επισημαίνουμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες, για αποκλειστικά τους δικούς τους λόγους, κάποιες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας, χωρίς δική μας ευθύνη ακόμα και γνώση. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.

Συνιστούμε έντονα και Επισημαίνουμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ. κινητά τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κτλ.), καθ’ όλη τη διάρκεια του κάθε ταξιδιού. Επισημαίνουμε ότι ειδικότερα στα ξενοδοχεία, κατά τη διεθνή πρακτική δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.

8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Το διαβατήριο θα πρέπει να ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται από τις χώρες προορισμού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου, αστυνομικές ταυτότητες με λατινικούς χαρακτήρες.

Το Τουριστικό Γραφείο μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες πολίτες, για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή/και θεώρησή τους, αλλά (ακόμη και αν παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια στη σχετική διαδικασία) για κανένα λόγο ευθύνεται, ούτε και αναλαμβάνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε ευθύνη, για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, με αποκλειστικά δική του ευθύνη , όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της βίζας είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνουν σχετικά το Τουριστικό Γραφείο και να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες, που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδo τους στην Ελλάδα ή στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Επισημαίνουμε ότι τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Επισημαίνουμε επίσης ότι ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών και άλλων απαιτούμενων εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Επισημαίνουμε ότι ο γονέας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει και οφείλει πριν την συμμετοχή του στο ταξίδι να έχει ενημερωθεί πλήρως από τις αρμόδιες αρχές για τις υποχρεώσεις του για τα έγραφα που θα πρέπει να φέρει μαζί του από κάθε χώρα διέλευσης του ταξιδιού. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται επικυρωμένη εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς, οι οποίοι οφείλουν πριν την συμμετοχή του στο ταξίδι να έχουν ενημερωθεί πλήρως από τις αρμόδιες αρχές για τις υποχρεώσεις τους και του ανηλίκου για τα έγραφα που θα πρέπει να φέρει μαζί του από κάθε χώρα διέλευσης του ταξιδιού. Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη αν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο αυτών στη χώρα τους ή ο αερομεταφορέας δεν επιτρέψει την είσοδο τους εντός της πτήσης ή εμποδιστούν στην συνέχιση του ταξιδιού από οποιαδήποτε αρχή ή μεταφορέα.

Επισημαίνουμε ότι ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις κάθε Εθνικές, νομοθεσίες, διατάξεις και κανονισμούς, καθώς και τις υποδείξεις των κάθε Εθνικών αρχών. Το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ, ή έχει οποιαδήποτε νομική εμπλοκή σε οποιαδήποτε χώρα διέλευσης του ταξιδιού.

Το Τουριστικό Γραφείο μας παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, Επισημαίνουμε ότι ο ταξιδιώτης έχει την αποκλειστική ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί ή και να έχει πραγματοποιήσει. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα. Το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ασθένεια, χρόνια ή μη, τραυματισμό, απώλεια ζωής, οποιοδήποτε ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συμβάντος, το Τουριστικό Γραφείο κατά το δυνατόν και ανάλογα με τις ειδικότερες επικρατούσες συνθήκες, θα καταβάλει κάθε κατά τα προηγούμενα προσπάθεια συμπαράστασης στον παθόντα, πλην όμως δεν έχει και ούτε και αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί κατά το πρόγραμμα του ομαλά.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το Τουριστικό Γραφείο έχει συνάψει για κάθε εκδρομή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία . Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στην κάθε ειδικότερη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης της ταξιδιωτικής υπηρεσίας.

Είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές/νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις, για άτομα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Αντιθέτως, για τα άτομα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης, που περιορίζεται στις περιπτώσεις: Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, προσωπική αστική ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β ΄ βαθμού συγγένεια. Επίσης, για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειάς κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας ", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική. Ο Οργανισμός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και α πό τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.

10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Επισημαίνουμε ότι οι αποσκευές μεταφέρονται με αποκλειστική ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Γραφείου μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Εξυπακούεται ότι το Τουριστικό Γραφείο μας δεν φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών και για τυχόν απώλεια ή ζημία τους, έστω και μερική, από οποιαδήποτε αιτία.

Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο συνήθως βάρος τα 20 κιλά. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τ όπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA.

11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 6 των Γενικών όρων συμμετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:
Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “μακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία:

 • Έως και 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 150 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
 • Από 44 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
 • Από 29 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
 • Από 13 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση ( non show - μη εμφάνιση): 100% τ ης συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή – κρουαζιέρα.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά.
Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα του Γραφείου μας ως “μακρινά” ταξίδια καθώς και για ταξίδια στη Ρωσική Ομοσπονδία , τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής:

 • Έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού) για διαχειριστικά έξοδα.
 • Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
 • 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση ( non show - μη εμφάνιση) το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο).

Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής.

Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού εκ μέρους του Τουριστικού Οργανισμού και εφόσον ο χρόνος πραγματοποίησης της κράτησης το επιτρέπει, ακολουθούνται οι εξής προθεσμίες ενημέρωσης του Ταξιδιώτη:

 • 20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ημέρες
 • 7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί μεταξύ δύο και έξι ημερών
 • 48 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ημέρες.
 • 12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και συνήθειες που έχει. Ενημερωθείτε εκτενέστερα από την ιστοσελίδα μας https://www.zafiris-tours.gr

  Το Τουριστικό Γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού.

  Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Ναυπλίου.